Nyereményjáték

 

Jelen Játékszabályzat az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., B épület, II. emelet., cégjegyzékszáma: 01 10 047548, adószám:24134291-2-41) (a továbbiakban: Szervező) által indított és szervezett, Nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szabályait tartalmazza.

I. A Nyereményjáték földrajzi területe

1. A Nyereményjáték földrajzi kiterjedési területe (a továbbiakban: Játékterület) Magyarország mindenkori földrajzi területe.

2. A Nyereményjáték a Játékterületen működő, Fizetési Pont Terminált üzemeltető, kereskedelmi elfogadóhelyeken (a továbbiakban: Elfogadóhely) használt Fizetési Pont POS Terminálokon sikeresen lebonyolított, jelen Játékszabályzatban meghatározott fizetési tranzakciók teljesítésére vonatkozik.

II. A Nyereményjátékban részt vevők köre

3. A Nyereményjátékban a Játékterületen működő Elfogadóhelyet működtető vállalkozások (a továbbiakban: Fizetési Pont Partner Vállalkozás) vesznek részt, előzetes regisztráció nélkül.

4. Az Elfogadóhelyet működtető Fizetési Pont Partner Vállalkozásnak a Nyereményjáték teljes ideje alatt fizetési kártyák elfogadása és pénzforgalmi számla vezetése tárgyában olyan szerződésben kell állnia a Szervezővel, amely szerződés nincs felmondás alatt.

5. Az Elfogadóhelyet működtető Fizetési Pont Partner Vállalkozásnak a Nyereményjáték teljes ideje alatt nem állhat fenn a Szervezővel (vagy a Szervezővel azonos cégcsoporti körbe tartozó gazdasági társasággal) szemben 90 napnál régebbi tartozása.

6. Amennyiben a Fizetési Pont Partner Vállalkozás a Nyereményjáték ideje alatt a személyes e-mailben meghatározott szabály szerint az előző napi kártyás forgalomhoz képest növekedett (legalább 1 darabbal), az Elfogadóhelyet működtető Fizetési Pont Partner Vállalkozás automatikusan jogosulttá válik a Zárósorsoláson való részvételre, amennyiben (szóban, telefonon, e-mailben, írásban) ezzel ellentétesen nem nyilatkozik a Szervező felé.

III. A Nyereményjáték menete

7. A Nyereményjáték folyamatában a Szervező a Játékidőszak ideje alatt folyamatosan követi és rögzíti a Fizetési Pont Partner Vállalkozás által az elfogadóhelyi Fizetési Pont Terminálon eszközölt tranzakcióit.

8. Azon Fizetési Pont Partner Vállalkozások közül, amelyeknek elfogadóhelyi Fizetési Pont terminálja vonatkozásában a személyes e-mailben meghatározott szabály szerint a bankkártyás vásárlás növekedett (legalább 1 darabbal) az előző munkanaphoz képest, a Nyereményjáték lezárulását követő sorsolásba (a továbbiakban: Zárósorsolás) kerül a véletlenszerűség elvét biztosító informatikai megoldással kiválasztásra a jelen Játékszabályzat szerinti számú tranzakció. A kiválasztott tranzakciókat teljesítő Elfogadóhelyeket működtető Fizetési Pont Partner Vállalkozások a Zárósorsolás vonatkozásában – jelen Játékszabályzat szabályai szerint – nyertes vállalkozásnak, illetve tartaléknyertes vállalkozásnak minősülnek (a továbbiakban: Nyertes Vállalkozás, illetve Tartaléknyertes Vállalkozás).

IV. A Nyereményjáték időtartama

9. A Nyereményjáték kizárólag Játékidőszakból áll.

Játékidőszak: 2020. március 2. nap és 2020. március 27. nap között minden munkanap 00.00 óra és 23.59 óra között.

10. A Játékidőszak az az időszak, amelyben a Szervező követi és rögzíti a Fizetési Pont Partner Vállalkozások által használt, elfogadóhelyi Fizetési Pont Terminálokon lebonyolított, sikeres tranzakciókat.

V. A Nyeremények

11. A Nyeremény készpénzre nem váltható át.

12. A Játékosi Nyereménnyel kapcsolatos esetleges kifizetői adójogi kötelezettségek (bevallás, befizetés) teljesítése a Nyertes Vállalkozás kötelessége. A Nyertes Vállalkozásnak a Nyeremény átvételéhez kapcsolódóan saját adóbevallási és adófizetési kötelezettsége keletkezik.

13. A Nyeremény átadását, illetve átvételét igazoló okirat – mint számviteli bizonylat – a Szervező számviteli nyilvántartásainak alapját képezi, ezért azt a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésben rögzített 8 évig köteles megőrizni.

b.) A Zárósorsolás Nyereményei

(Nyereményre jogosultak: elfogadóhelyi Fizetési Pont Partner Vállalkozások)

14. A Szervező a Játékidőszakot követően 2020. március 27-ig minden munkanapon Zárósorsolást tart.

15. A minden munkanapon történő Zárósorsoláson 1 darab, darabonként 50.000 Ft. értékű nyeremény kerül kisorsolásra
(a továbbiakban: Elfogadóhelyi Nyeremény).

16. A Nyereményjáték során – egy (1) Zárósorsolásban – összesen 1.000.000 Ft Elfogadóhelyi Nyeremény kerül a Szervező által kisorsolásra.

17. Az Elfogadóhelyi Nyereményt a Szervező a Zárósorsolást követő öt (5) munkanapon belül, átutalással teljesíti a Nyertes Vállalkozásnak a Szervezőnél vezetett pénzforgalmi számlájára történő átutalással. Az átutalással kapcsolatban felmerülő költségek a Szervezőt terhelik.

18. A Fizetési Pont Partner Vállalkozás bármikor jogosult úgy nyilatkozni, hogy a Nyereményjátékban nem kíván részt venni.

19. Az Elfogadói Nyereményt a Nyertes Vállalkozás, illetve a Tartaléknyertes Vállalkozás bármikor jogosult indoklás nélkül visszautasítani.

VI. A sorsolás. A Nyertesek meghatározása. A Nyertesek értesítése

20. A Zárósorsolás helyszíne: a Szervező székhelye.

21. A Sorsolás egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik.

22. A Sorsolást a Fizetési Pont Cégcsoport cégeinek 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság végzi.

23. A Sorsolásról jegyzőkönyv készül, amelyet a sorsolási bizottság tagjai aláírnak. A jegyzőkönyvet a Szervező öt (5) évig őrzi meg.

24. A Szervező a Sorsolás nyerteseit a Sorsolás napján elektronikus levélben értesíti, illetve hétköznapra eső munkanapi 24 órán belül legalább egy alkalommal (hétköznapra eső munkanapi 9.00 és 17.00 óra közötti időszakban) megkísérel a Nyertessel telefonos kapcsolatot létesíteni.
A Zárósorsolás során kisorsolt Nyertes Vállalkozás a vállalkozásnak a Szervező által szerződésileg ismert kapcsolati e-mail címére megküldött e-maillel, illetve mobiltelefonszámon kerül értesítésre.

25. A Nyertesnek a Szervezői e-mail értesítést követően egy (1) munkanap áll a rendelkezésére arra, hogy a Szervező e-mailjére válaszolva e-mailben felvegye a kapcsolatot a Szervezővel a Nyeremény átvétele érdekében.

26. Amennyiben a Nyertes a nyertességéről szóló Szervezői értesítő e-mailben jelzett határidőig nem jelez vissza, vagy a Nyereményjátékból kizárásra kerül, akkor helyébe a Sorsolás Tartaléknyertese lép és válik jogosulttá Nyertesként a Nyereményre (a továbbiakban: Nyertesváltás). A Zárósorsolás esetében a Nyertesváltás során a Tartaléknyertesek a Sorsolás során külön kisorsolt sorrend
(a továbbiakban Nyertesváltási Sorrend) szerint kerülhetnek a Nyertes helyébe.

27. A Nyertesváltás tényéről a Szervező – a fentiekben meghatározott kapcsolati e-mailcímükre küldött e-maillel – külön e-mailben értesíti az eredeti Nyertest és külön e-mailben értesíti a Nyertesváltással érintett Tartaléknyertest is. A Szervező a Tartaléknyertessel hétköznapra eső munkanapi 24 órán belül egy alkalommal (hétköznapra eső munkanapi 9.00 és 17.00 óra közötti időszakban) megkísérel telefonos kapcsolatot létesíteni a Szervező által szerződésileg ismert kapcsolati mobiltelefonszámon.

28. A Tartaléknyertesnek a Szervezői e-mail értesítést követően egy (1) munkanap áll a rendelkezésére arra, hogy a Szervező e-mailjére válaszolva e-mailben felvegye a kapcsolatot a Szervezővel a Nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben a Tartaléknyertes a nyertességéről szóló szervezői értesítő e-mailben jelzett határidőig nem jelez vissza, vagy a Nyereményjátékból kizárásra kerül, akkor az ő tartaléknyertességét megállapító Sorsolás Nyereménye nem kerül kiosztásra. A Zárósorsorsolás egyedi Nyereménye akkor nem kerül kiosztásra, ha kiesett Nyertes helyébe (Nyertesváltási Sorrend szerint) egy Tartaléknyertes sem tud a Nyertesváltás folyamatában belépni.

29. A Nyertesek nevét a Szervező a Játékterületen működő Elfogadóhelyi Fizetési Pont Terminálokon terminál üzenetekben és a Fizetési Pont Cégcsoport kommunikációs felületein (honlap, facebook) is jogosult közzétenni. Ehhez a Nyertes a Nyeremény átvételének a tényével hozzájárul, és ezzel kapcsolatban lemond bármiféle igény érvényesítéséről a Szervező, illetve a Fizetési Pont Cégcsoport cégei vonatkozásában.

30. A Nyertesről fényképfelvétel, hangfelvétel és videófevétel is készülhet, amelyet a Szervező, illetve a Fizetési Pont Cégcsoport cégei a gazdasági tevékenységük során felhasználhatnak. Ehhez a Nyertes a Nyeremény átvételének a tényével hozzájárul, és ezzel kapcsolatban lemond bármiféle igény érvényesítéséről a Szervező, illetve a Fizetési Pont Cégcsoport cégei vonatkozásában.

b.) A Zárosorsolás

31. A Szervező a Nyereményjáték minden napja után, azaz a következő munkanapon, 12.00 órakor Zárósorsolást tart.

32. A Zárósorsoláson a Játékidőszak alatt teljesült, sikeres tranzakciók vesznek részt.

33. A Zárósorsoláson egy (2) nyertes, illetve egy (2) tartaléknyertes tranzakció kerül kisorsolásra. A nyereményjáték időszaka alatt összesen 20 nyertes kerül kisorsolásra.

34. A sorsolás során a Szervező a Tartaléknyertesek között Nyertesváltási Sorrendet is sorsol, amelyet a sorsolás jegyzőkönyvében rögzíteni kell. A Tartaléknyertesek e sorrend alapján jogosultak a Nyertesváltás folyamatában a kisorsolt Nyertesek helyébe lépni.

35. A kisorsolt nyertesek, a sikeres tranzakciókat teljesítő Elfogadóhelyeket működtető Fizetési Pont Partner Vállalkozások a Nyertes Vállalkozások.

36. A kisorsolt, sikeres tartaléknyertes tranzakciókat teljesítő Elfogadóhelyeket működtető Fizetési Pont Partner Vállalkozások a Tartaléknyertes Vállalkozások.

37. Egy Fizetési Pont Partner Vállalkozás a Zárósorsoláson csak egyszer válhat Nyertes Vállalkozássá.
A Zárósorsolás során 1 (2) különböző Fizetési Pont Partner Vállalkozás sorsolható ki érvényesen.

38. Nem lehet a Zárósorsolás Nyertese az a Fizetési Pont Partner Vállalkozás

a.)amelynek a Szervező felé (vagy a Fizetési Pont Cégcsoport bármely tagja felé) 90 napot meghaladó tartozása áll fenn,

b.)amelynek a Szervezővel (vagy a Fizetési Pont Cégcsoport bármely tagjával) felmondási idő alatt álló szerződése áll fenn, illetve

c.) amely jelen Játékszabályzat szerint jelezte a Szervező felé, hogy a Nyereményjátékban nem kíván részt venni.

VII. Egyéb információk

39. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk a Fizetési Pont Partner Vállalkozásoknak kiküldött e-mailekben található linken keresztül érhetők el. Az e-mailre válaszolva a Fizetési Pont Partner Vállalkozások feltehetik minden – Nyereményjátékkal kapcsolatos – kérdéseiket. A Szervező fenntartja a jogát a jelen Játékszabályzat, illetve az Adatkezelési Tájékoztató módosítására és a Nyereményjáték bármikori felfüggesztésére, vagy visszavonására, leállítására. Erről a Szervező a fent megjelölt honlapon ad tájékoztatást. A Szervező kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

40. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

41. A Nyereményjátékban való részvétel önmagában nem feltételezi semmilyen termék megvásárlását, vagy olyan szolgáltatás igénybevételét, amely fizetéshez kötött.

42. A Nyereményjáték a Fizetési Pont Partner Vállalkozás vonatkozásában nem vásárlással vagy szolgáltatás igénybevételével egybekötött ajándéksorsolásos akció (ajándéksorsolás).

43. A Fizetési Pont Partner Vállalkozás kijelenti, hogy a Nyereményjáték bármely szakaszában a Szervező által kezelt adatai megfelelnek a valóságnak. Az adatok helytállóságát a Szervező nem ellenőrzi, felelősség ezért nem terheli.

44. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyeremények átadásról a médiában (sajtó, televízió stb.) beszámoljon. Ennek során a Nyertesek neve és a Nyeremény a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban megjelenhet. Ehhez a Nyertes hozzájárul.

45. Ha a Nyereményjáték résztvevője a jelen Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Nyereményjátékban nem vehet részt.

46. A Szervező fenntartja a jogát arra, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén az ilyenben részvevőt, illetve közreműködőt a Nyereményjátékból kizárja.

47. A Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Vállalkozást, amely bármilyen módon veszélyezteti a Nyereményjáték tisztességes lebonyolítását.

48. A Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Vállalkozást, amely nem felel meg a Játékszabályzat valamely részvételi feltételének.

49. A kizárás tényéről a Szervező külön értesítést nem küld.

50. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

51. A Nyereményjátékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben elfogadják jelen Játékszabályzat rendelkezéseit, továbbá az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

52. A Játékszabályzat megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a résztvevő teljes körű felelősséget vállal.

53. A Szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. § (1) bekezdésének a.) pontjában foglaltakra is figyelemmel a jelen Nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton nem érvényesíthetők. A Szervező a Nyereményjátékból fakadó játékosi, elfogadóhelyi vállalkozási igények jogi úton való érvényesíthetőségét kizárja.

54. A Nyeremény átvételét követően a Nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

55. A Nyereményjátékban résztvevő a játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

56. A Nyereményjátékról a Szervező információkat tehet közzé a játékot népszerűsítő anyagokon (pl. sajtóhirdetés, szórólap, POS anyagok, stb.). Ezek az anyagok azonban nem minősülnek a Nyereményjáték vonatkozásában játékszabályzati kötőerővel. A Szervező kizárja felelősségét a Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló tévedésért, hibákért.

57. A Nyereményjátékban résztvevők e-mail postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik.

58. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért.

59. A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. A Szervező kizárja a felelősségét minden, honlapot, online felületet, illetve az azt működtető szervert ért külső támadás esetére. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a jelen Játékszabályzatot tartalmazó honlap technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

60. Amennyiben a Nyereményjátékban résztvevő magatartása következtében, vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a résztvevő köteles minden, a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami őt a résztvevő jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

61. Amennyiben jelen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

62. Jelen játékszabályzatra és a Nyereményjátékra a magyar jog az irányadó.

Budapest, 2020. február 28.
O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.