Az ugyanazon jogalany által ellenőrzött gazdálkodó egységek. Bővebben: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) 2. cikk (2) bekezdése szerint.