Bármely, három pénzügyi évben az egy és ugyanazon ágazati vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások összege nem haladhatja meg a 200.000. €-t
árufuvarozási cégnél: 100.000. €-t
halászati cégnél: 30.000. €-t
mezőgazdasági cégnél: 15.000. €-t.

Bővebben: A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet alapján.